top of page

Hifu Fettreducering

Hifu Fettreducering - Det bästa alternativet till kirurgisk fettsugning för kropp

Hifu använder en speciell teknink så kallad Hög intensivt fokuserad ultraljud för att nå ner djupt under huden till fettcellerna och orsakar en direkt förstörelse av dem omedelbart under behandlingen.

Eftersom hifu fettreduceringen penetrerar genom samtliga hudlager och direkt till fettcellslagret genom fokuserad ultraljud orsakas inget trauma på huden.

Hur går behandlingen till?

Terapeuten börjar alltid först med en konsultation för att säkerställa

att kunden är mottaglig för behandlingen och inte har sjukdomar som

hindrar behandlingen. Terapeuten markerar och mäter fettmängden

på området som ska behandlas sedan appliceras ett speciellt

ultraljudsgelé på huden för att leda in det hög intensiva fokuserade

ultraljudet ner till hudens fettcellslager på ett valt djup för att direkt

förstöra fettcellerna.

 

Vad ska man tänka på innan behandlingen?

Innan behandlingen får man inte konsumera alkohol och blodförtunnande mediciner.

 

Hur fungerar Hifu fettreducering?

Hifu fettreduceringen penetrerar genom samtliga hudlager och direkt till fettcellslagret genom hög intensiv fokuserad ultraljud och orsakar en direkt förstörelse av fettcellerna omedelbart under behandlingen.

 

Vad händer efter behandlingen?

De förstörda fettcellerna tas om hand av kroppens naturliga lymfsystem, lymfkärlen tar hand om de förstörda fettcellerna och transporterar de ut ur kroppen. Denna process tar ca 2-4 veckor.

Fettet från fettcellen omvandlas till triglycerider och vatten som tas om hand av kroppen blodomloppssystem och förbrukas av kroppen som energi.

Eftersom fetcellerna är förstöra och innehållet förbrukas av kroppen kan inte fettet lagras i det behandlade området igen. Men det är viktigt att tänka på att underhåla resultatet.

 

Vad ska man tänka på efter behandlingen?

Det är mycket viktigt att dricka mycket vatten gärna med citron i och minska på kolhydratintaget eller kaloriintaget i ca 1-2 veckor efter behandlingen så kroppen kan ta upp de frigjorda fettet som energi och förbruka den genom det normala fettförbrukningssystemet ut ur kroppen.

 

Vem är en bra kandidat för Hifu Fettreducering?

Både män och kvinnor kan genomgå behandling med Hifu. De bästa kandidater är personer som är aktiva och i sin målvikt eller nära sin målvikt med överflöds och envisa fettdepåer. Man ska helst ha ett bmi lägre än 30.

 

Vilka resultat kan man förvänta sig efter en Hifu fettreduceringsbehandling?

De flesta kan se mätbara resultat omedelbart efter behandling, eftersom Hifu omedelbart förstör fettcellerna minskar antalet fettceller direkt under behandlingen. Fettminskingen pågår i flera veckor till efter behandlingen och ett slutresultat kan komma 3-6 månader efter den totala behandlingen.

 

Hur lång tid tar en Hifu fettreduceringsbehandling?

En hifu fettreduceringsbehandling kan vara allt från 20 minuter till 60 minuter för ett område beroende på områdets storlek och antal djup som behandlas.

 

Hur många områden kan man behandla?

1-2 områden men bäst är ett område i taget och efter 2 veckor välja nytt område så kroppen får tid att bearbeta de förstörda fettcellerna och förbruka energin från fettcellerna.

Eftersom Hifu kan nå ner till djupare lager under huden förstör den en större mängd fettceller jämfört med andra metoder för fettreducering.

Hur många behandlingar behöver man för ett område med Hifu?

De flesta behöver 1-2 behandlingar för att uppnå fina resultat, har man lite extra övervikt kan man göra fler behandlingar, men max är 5 behandlingar för ett område med hifu fettreducering.

 

Hur lång tid ska det gå mellan behandlingarna?

Mellan varje behandling på samma område ska det gå minst 4 veckor. Väljer man ett nytt område och har bara gjort ett tidigare kan den göras efter ca 2-4 veckor beroende på antal djup som har behandlats.

 

Hur känns behandlingen med Hifu fettreducering?

I stort sett kan man säga att behandlingen är smärtfritt, eftersom hifu når direkt ner till fettcellerna och inte till huden känns behandlingen mycket lite eller inte alls.

När man däremot arbetar med Hifu yttre fettcellslager kan behandlingen kännas lite mer som en intensiv varm stickande känsla, men de flesta klarar av den.

 

Finns det några biverkningar?

Alltid innan behandlingen görs en konsultation för att säkerställa att kunden kan göra behandlingen, vad gäller hifu fettreducering är det mycket minimala biverkningar så som svullnad och rodnad som kan förekomma efter behandlingen detta avtar i stort sett samma dag efter behandlingen.

 

Kan man gå ner i vikt efter en hifu behandling?

Nej Hifu fungerar inte som en viktminskningsmetod men det har hjälpt många att komma igång med sin viktminskning genom att påbörja en hifubehandling som ökta motivationen till viktnedgång eftersom mätbara resultat syns för de flesta direkt efter en behandling.

 


Kontakta oss för kostnadsfri konsultation och prisuppgifter

hifubody_edited1.png
bottom of page