top of page

Utbildning i Lashlift

Om Lash Lift

Strå för strå fästs fransarna varsamt och med precision på en silikonspole som ligger ovanpå dina ögonlock. Du blundar under hela behandlingen, som är väldigt avslappnande. Kunden väljer själv hur böjda fransarna ska bli med hjälp av olika spolar. Fransarna färgas för maximal effekt.

I denna lash lift behandling appliceras två vätskor i omgångar som gör att dina fransar blir permanent böjda. Den här behandlingen lyfter fram det bästa av dig själv, eftersom det är dina egna naturliga fransar som framhävs. I startkitet finns allt du behöver för att börja som lash lift terapeut.

 

Utbildningsdagen

Under denna utbildning behandlar du två kunder. Du bestämmer själv om du vill ta med egna modeller eller så bokar vi modeller åt dig. Detta behöver vi besked om senast en vecka innan bokad kursdatum.

Utbildningen börjar med att vi går igenom teori och produktlära. Därefter går vi igenom de olika spolarna och produkterna som finns och informerar om alla för-/efterbehandlingsråd. Därefter börjar vi behandla modellerna och går igenom tips och råd innan vi avslutar dagen genom att gå igenom övriga frågor.

Kom ihåg att vi alltid finns tillhands om du behöver hjälp eller stöd efter din utbildning. Vi finns tillgängliga på både mail och telefon.

Startkit och certifikat tar du med hem efter genomförd Lash lift utbildning.

Pris på utbildning:

Startkit, certifikat ingår 5.500 kr ink moms


Betalning och återköp:

Kursavgiften ska betalas in 2 veckor innan kursstart eller vid bokning. Om du inte dyker upp på kursen så debiterar vi dig ändå 3500 kr inkl.moms. Återbetalning sker endast om du har giltigt läkarintyg eller avbokar kursen 2 veckor innan kursstart.

 

Kurstider: 

10.00 - Teori

12.00 - Lunch

13.00 - Praktik på egen modell

15.00 - Frågor

För kursbokning och frågor kontakta oss via:

mejl: Info@clinicscandinavia.se 

tele: 0709 - 19 99 97 

bottom of page