top of page

PRP för håravfall

PRP BEHANDLING HÅR

En PRP behandling av hår (Platelet Rich Plasma) är hårbehandling för personer som har problem med håravfall samt för patienter som redan har genomgått en hårtransplantation. Känner du att ditt hår upplevs tunnare eller att du tapper mer hår än vanligt? Så kan denna behandling kanske vara en lösning för dig. Vi har lång erfarenhet av PRP-behandlingar, vilket är en trygghet för dig som patient.

VAD ÄR PRP?

Det är en naturlig behandling som innebär att vi tar ungefär

ett rör med blod från patienten. Blodet centrifugeras sedan

för att skilja ut plasma med mycket blodplättar (trombocyter)

från resten av plasman och röda blodkroppar.

Dessa koncentrerade blodplättarna är 3-5 gånger fler än det i

naturliga blodet. Den trombocytrika plasman injiceras därefter

med små stick i hårbotten. Blodplättarna ger där ifrån sig

tillväxthormoner som sätter igång blodcirkulation och

celldelning, vilket i sin tur leder till att svaga hårsäckar

återhämtar sig. Denna metod fungerar även för att ge 

transplanterade hårsäckar den extra näring som de kan

behöva för att börja producera hår.

PRP-behandlingen ger inga biverkningar eftersom

behandlingen består av kroppens egna celler och inte

innehåller några läkemedel eller kemikalier.

Behandlingen är 100 % naturlig och innehåller inga tillsatser.

PRP är effektivt behandling för att få tjockare hår

Historiskt sett är PRP är ingen ny behandling på marknaden, utan den har funnits sedan långt tillbaka tillämpats inom kirurgi och idrottsmedicin. Behandlingen har på senare tid börjat användas mer i estetiska syften, som att förbättra hår och hud. För hud går PRP ofta under namnet ”vampyrbehandlingen” och är en term som myntas av media.

PRP ger en förnyande effekt av hårsäcken, ökar blodtillförseln och förbättrar hårsäckens celltillväxt vilket resulterar i starkare, tätare och finare hår.

VEM ÄR EN LÄMPLIG KANDIDAT FÖR PRP?

Om du börjat märka att ditt hår börjat bli tunnare och hårsäckarna fortfarande finns kvar kan en PRP hårbehandlings kur återställa håret till sin ursprungliga storlek och minska ditt håravfall. PRP fungerar allra bäst på kvinnor och yngre män som just börja märka att håret blivit tunnare,. Det finns egentligen ingen ålder på denna behandling.

RESULTAT AV EN PRP HÅRBEHANDLING

Det är en behandling krävs initialt tre stycken behandlingar till att börja med. Men redan efter första behandlingen efter 3-4 veckor kan man ofta notera att håravfallet minskar. Efter en månad gör man sin andra behandling. Det vi har sett är att patienter som genomgått en PRP- kur har en märkbar hårtillväxt och tjocklek inom 3-6 månader. En annan positiv respons med behandlingen är att patienter som har kronisk irritation eller klåda i hårbotten brukar märka att det avtar efter en behandling. För att sedan bibehålla de positiva resultaten rekommenderas ibland enstaka behandlingar mer sällan. Det nya håret som växer ut brukar oftast vara tjockare och av bättre kvalitet.

 

Behandlingen kan utföras på hela eller delar av hjässa, ögonbryn och skäggväxt. PRP kan även användas på andra delar av kropp som ansikte, hals, dekolltage och händer. Dessa områden är dom som åldras först och PRP kan ger en föryngrade effekt på dessa områden. Ju tidigare du börjar med behandlingen desto bättre resultat man få om man svarar på behandlingen.

 

PRP har gett framgångsrika resultat på Alopecia areata som är en sjukdom där immunsystemet angriper hårsäckarna och orsakar fläckvis håravfall.

EFFEKTIV PRP-BEHANDLING

Det finns idag flera olika metoder för att framställa PRP och det skiljer sig avsevärt mellan
olika tillverkare. Vissa system ger inte lika hög koncentration av trombocyter och separerar
inte blodcellerna på ett likvärdigt sätt. Injektionstekniken är också avgörande för hur bra
resultatet kommer att bli.

  • Den A-PRP som är förberedd med Regen BCT-enheten har en mycket låg nivå av föroreningar.

  • Röda blodkroppar avlägsnas vid 99,7%.

  • Vita blodcellsnivån reduceras drastiskt, med en preferentiell utarmning (96,7%) av de pro-inflammatoriska granulocyterna. De återstående vita blodkropparna är mestadels lymfocyter och monocyter.

GÖR DET ONT MED EN PRP BEHANDLING?

Våra patienter brukar tycka att behandlingen inte är så farlig, den skapar endast lite obehag vid stick. Nålarna som används vid injiceringen är mycket tunna och byts regelbundet ut längs med behandlingen för minimera obehag. Vissa patienter upplever att det bränner till lite lätt när den plasman som injiceras ska ta plats i det område som behandlas. Hudens tjocklek och karaktär skiljer sig även mellan olika områden vilket gör att vissa områden är mer känsliga än andra. Behandlingstid är endast ca 20-40 minuter.

VEM PASSAR PRP FÖR?

Håravfall till följd av cellgifter efter strålbehandling svarar med största sannolikhet inte på denna behandling. Vid diagnosen trombocytopeni (lågt antal trombocyter i blodet), kronisk leversjukdom eller om man står på blodförtunnande behandling. De som röker och konsumerar mycket alkohol är inte heller idealiska för en PRP behandling ( pga sämre trombocytfunktion och blodcirkulation).vAnti-inflammatoriska läkemedel blockerar trombocytaktivitet. Sådan behandling bör avbrytas minst 7 dagar före PRP-behandlingen och kan återupptas efter en vecka. I samband med en konsultation gör vi gör en individuell bedömning om det är rätt behandling för dig.

 

LÄKNING

Efter en behandling kan det pirra i hårbotten under några timmar och lätt svullnad kan ibland ses under det närmsta dagar. Behandlingen utgör ingen risk för överkänslighet eftersom blodplättarna kommer från patientens egna blod. Efter behandlingen ska patienten inte träna och eller duscha på 24 timmar.

Det är viktigt att patienten är införstådd med vilket resultat som kan förväntas, detta för att förväntningarna inte ska överstiga resultatet. Vi rekommenderar därför en konsultation innan behandlingar påbörjas.

VÅR UTRUSTNING OCH INJEKTIONSTEKNIK

Vi har gjort grundlig research och utvärderat samtliga tillverkare av PRP-utrustning som finns marknaden. För att garantera dom bästa förutsättningar. Samt för att ge högsta möjliga vetenskapliga och tekniska kvalité på våra behandlingar. Utrustningen som finns på marknaden idag för framställning av PRP skiljer sig avsevärt mellan olika tillverkare. Vissa maskiner ger inte lika hög koncentration av trombocyter, men även tiden för centrifugeringen.
Att ha en rätt injektionsteknik är avgörande för hur bra resultatet kommer att bli. Då den som utför behandlingen måste kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och dom överhuvudtaget komma till sin rätt och göra nytta.

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation och prisuppgifter.

prp hår.png
71.jpg
bottom of page