top of page

Sklerosering -  mot ytliga ådernät

VAD ÄR SKLEROSERING?

Sklerosering är en injektionsbehandling som behandlar ytliga ådernät på

benen. Läkemedlet Aethoxysklerol injiceras långsamt med en tunn nål in i

blodkärlen. Detta irriterar kärlväggarna och får dem att dra ihop sig.

När flödet i kärlen upphör kommer det förtvina och försvinna.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR BEHANDLINGEN 

Innan behandling påbörjas kommer du på en kostnadsfri konsultation

där vi går igenom dina besvär samt din hälsostatus. Jag kommer efterfråga

om du ha diabetes, tidigare har drabbats av ventrombos eller störningar

i blodbilden då detta kan ha betydelse för själva behandlingen.

Det är även önskvärt att du inte solbränd/solbrun då kärlen blir lätt

kamouflerade av detta och blir svårare att komma åt. 

BEHANDLINGEN 

Injektionen sker med en mycket tunn nål som sticks in i kärlet som ska

behandlas. Därefter kommer läkemedlet långsamt sprutas in och irritera

kärlväggarna. Själva injektionen är inte smärtsam men det kan svida något. 

Ofta kan flera behandlingar behövas för att nå önskvärt resultat, beroende

på ditt ursprungsläge. I vissa fall kan enskilda behandlingstillfällen vara

tillräckligt. Eventuella uppföljande behandlingar bokas in tidigast 8 veckor

efter behandlingstillfället. 

EFTER BEHANDLINGEN

Du rekommenderas att vila från träning i två till tre dagar efter injektionen. Du ska inte exponera den behandlade ytan för sol två veckor efter behandlingstillfället då detta kan orsaka missfärgning av huden.
Större kärl som behandlats kan bli ömmande ett tag efter behandlingen. Använd gärna tryckförband på behandlingsområdet det första dygnet efter behandling och stödstrumpor första veckan efter behandlingen. Ådernäten kan bli mer framträdande direkt efter behandlingen och variera i färg från rött, till blått, sedan brunt för att slutligen blekas bort inom 6-8 veckor. 

Det går inte att garantera att alla kärl försvinner och nybildning av ådernät kan uppkomma om du har ärftlighet för det. Hos vissa kan injektionerna behöva upprepas med några års mellanrum även om hållbarheten av behandlingen generellt sett är lång. För bästa resultat bör sklerosering underhållas efter behov hos varje individ. 

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation och prisuppgifter.

YtligaKarlBen_edited.jpg
Varicose%20Vein%20Clinic_edited.jpg
bottom of page