Trådlyft

Trådlyft är en enkel, snabb, säker och kostnadseffektiv behandling för att strama till eller lyfta huden utan kirurgi. Trådlyft kan genomföras på flertalet områden på kroppen där huden är slapp. Vanliga områden är ansikte, ögonbryn, mungipor, käklinje och hals.

Vi använder oss av biologiskt nedbrytningsbara trådar PolyDiOxanon, (PDO) som löses upp av kroppen efter ca 6-9 månader beroende på typ av tråd. PDO-trådar är av samma material som trådarna man använder sig av för att sy invärtes organen med. Trådarna som även kallas för kirurgiska trådar är välbeprövade och har använts i decennier vid ex hjärt- och lungoperationer.

Innan man beslutar om en behandling kommer du till läkaren för en personlig konsultation. Du får då information om hur trådlyftet fungerar och om metoden är lämplig för att uppnå det resultat som du önskar.

 

Hur går trådlyftsbehandlingen till?

Trådarna förs in under huden med hjälp av tunna nålar som är gjorda på nanoteknik. Dessa nålar som är ”laddade” med PDO-trådarna placerar trådarna i optimalt läge när de förs in under huden. När man sedan tar ut nålen ligger tråden kvar i rätt läge under huden. Behandlingen är relativt smärtfri. Den tar ca 30-50 min beroende på omfattningen av området som ska stramas.

 

När och hur ser man resultaten?

Trådarna som förs in i huden kan kännas den första tiden samt bidrar relativt omgående till en så kallad lindrig inflammation med kraftfull nybildning av kollagen som lägger sig runt PDO-trådarna i täta formationer och bygger upp strukturen under huden. Det här ger en förbättrad hudstruktur och hudkvalitén förbättras. Trådlyft ger ett naturligt resultat eftersom det följer de naturliga konturerna. Resultatet syns oftast direkt eller inom 2 veckor efter behandlingen, fortsätter sedan att successivt förbättras de efterföljande 2-4 månaderna och håller sedan upp till 30 månader efter det.

 

Biverkningar

Vanligast är blåmärken samt att rodnad och svullnad kan uppstå. Man kan även uppleva en viss ojämnhet i det behandlade området. Detta går sedan spontant över den närmaste tiden efter ingreppet, vanligtvis inom några dagar upp till 2 veckor.

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation och prisuppgifter.

© 2021 Clinic Scandinavia

  • Facebook
  • Instagram